Albert van Nuil

Als interim-manager, verandermanager en adviseur werk ik voor organisaties die zich succesvol willen ontwikkelen. Mijn theoretische basis daarvoor is onder meer bedrijfskunde, managementwetenschappen en coachingsopleidingen. Praktische ervaring heb ik opgedaan als interim-manager, verandermanager en adviseur, hoofdzakelijk in het publieke domein.

Meer informatie over mij

Verandermanagement

Ik richt mij op drie vormen van management: verandermanagement, interim-management en projectmanagement. Bij elke vorm is een andere grondhouding gewenst, maar de scheidslijnen daarvan zijn niet hard. Competenties, kennis en ervaring zijn in alle drie soorten management te gebruiken. Of het nu om projecten, een programma of om een taak als interim-manager gaat, vrijwel altijd moeten er een of meer transities worden gemaakt.

Meer over verandermanagement

Organisatieontwikkeling

Organisaties moeten zich blijven aanpassen aan de snel veranderende omgeving. Om optimaal te profiteren van de kennis en kracht van professionele medewerkers wordt soms voor zelfsturende teams gekozen. Deze teams kunnen snel en adequaat inspelen op de ontwikkelingen, mits de randvoorwaarden goed zijn. Managers, medewerkers en teams moeten daarvoor een ontwikkeling doormaken. Ik kan deze ontwikkeling van de organisatie begeleiden.

Meer over organisatieontwikkeling

Leiderschap

Leiderschap en management worden vaak in één adem genoemd. Toch is er een wezenlijk verschil. Een leider is in staat een visie te ontwikkelen en doelen te stellen. Hij kan ook mensen mee krijgen die samen met hem die doelen kunnen verwezenlijken. Leiderschap gaat verder dan het beheersen van een organisatie. Een leider gaat voorop op de weg naar succes en kan veranderingen teweegbrengen.

Meer over leiderschap

focus bepaalt de richting, niet de grens

Mijn focus ligt op de bovengenoemde onderwerpen: management, leiderschap en ontwikkeling van organisaties. Daarnaast heb ik kennis en ervaring op een aantal andere terreinen, waarin ik ook van dienst kan zijn. Dat zijn ICT management en ICT beleidsadvisering, optimalisering van de bedrijfsvoering, opzet van concepten rond dienstverlening en de inrichting van elektronische dienstverlening. Door deze brede kennis en ervaring kan ik bij uitstek meerdere vakgebieden aan elkaar verbinden. Vandaar: management en organisatieontwikkeling vanuit visie en ervaring!